SB35/230

Lượt xem : 2187
Mã :
Giá : Vui lòng gọi...
SB35/230 SB35/230 SB35/230 SB35/230 SB35/230 SB35/230

SOUND BAR - Amplifier power
Low-Frequency Transducer
Midrange Transducer
High-Frequency Transducer
Frequency respons (-6db)
Size (Hx W x D)
Weight
SUBWOOFER SPEAKER - Amplifier power
Low-Frequency Transducer
Frequency respons (-6db)
Size (Hx W x D)
Weight
Input connections
Color
Unit
Made in
L/R: 4 x 20 w, Centre: 4 x 15 w
2 x 3" (89 mm)
1.75" (45 mm) panel, 6pcs
1" (25 mm) ) dome, 4pcs
43Hz – 22kHz
110 x 1150 x 32mm
2.6kg
100 W cone, 2pcs
4.5" (112 mm)
43Hz – 22kHz
460 x 390 x 86mm
5.8kg
HDMI - Bluetooth - (3.5mm) stereo jack
Black
System
China